Var är arbetsmoralen?

Så otroligt annorlunda det är att jobba i Skandinavien jämfört med de platser jag tidigare varit på. Är van vid extremt hög arbetsmoral och att företaget fungerar som en fadersfigur för många människor. Man är lojal mot sin arbetsgivare i alla lägen och finns respekten följer prestationerna tätt efter. Allt man gör resulterar i uppföljning och om man inte uppnår önskade resultat kan man mer eller mindre söka nytt jobb.

Här är allt så tvärtom. Vi pratar om open-door-policy internationellt men kom till Skandinavien så får ni se vad det verkligen innebär! Att hitta en manager som vågar ifrågasätta, kritisera, trycka på bristande punkter och faktiskt dra igång diskussioner, finns det här? Ärligt talat är jag förvånad men för mig fungerar det som en stark motivatonskraft till att förbättra min egen arbetsplats och skapa en effektiv och intressant sådan. Personligen behöver jag mycket kritik för att utvecklas, naturligtvis konstruktiv sådan, men likaledes kritik. Men är det något jag kan förvänta mig är uppskattat i min arbetsmiljö?

Servicenivån i Norge är som väntat lägre än internationell standard. Kanske beror det på gästens förväntningar och huruvida de kräver högre service eller på servicebranschens inställning till vad service är, men det är en annan längre diskussion som jag gärna återkommer till. Däremot ser jag en trend i att vi Skandinavier inte förstår vår roll i ett serviceyrke och vi förstår inte alls hur viktiga vi är för gästen. I stort sett i varje möte med servicebranschen som jag upplever dagligen här i Oslo finns det saker jag skulle gjort annorlunda. Och nu menar jag små saker, inte stora omvälvande skillnader som skriker personlig service utan den lilla gesten som skiljer hospitality från hospitality. Och som ni vet är det just det jag går igång på. Därför ser jag den tiden som kommer som otroligt utmanande och motiverande. Jag vill få mitt team att tänka förbi det strukturerade och normala och istället tänka genuint.

Out of the box. Ett alldeles för vanlig uttryck men ack så viktigt!

Leave a comment

Filed under Februari 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s